Om spørreundersøkelsen

Ønsker du å være med på å forme fremtidens bydeler i Trondheim, slik at vi kan skape et attraktivt og levende bomiljø der du bor?

Spørreundersøkelsen skal kartlegge dagens bruk av bydelssentrene i Trondheim samt undersøke hva som skal til for at disse sentrene i framtiden kan bli mer attraktive sentrum i de enkelte bydelene i Trondheim. Undersøkelsen er utarbeidet i forbindelse med en masteroppgave i byplanlegging ved NTNU i Trondheim.